Doorlopend Krediet:

Wat is een doorlopend krediet?
Bij een doorlopend krediet (DK) spreekt u met de kredietverstrekker een limiet af. Tot aan die limiet mag u geld opnemen. Op het moment dat u geld opgenomen heeft, dient u over het opgenomen saldo rente te betalen. In de meeste situaties dient u op regelmatige basis een deel van het opgenomen geld af te lossen. Indien gewenst, kunt u tussentijds weer extra bedragen opnemen, maximaal tot aan de oorspronkelijke kredietlimiet. Het is tevens mogelijk om (vaak zonder boete) extra bedragen af te lossen. De verschuldigde rente bestaat uit een variabel rentetarief. Een doorlopend krediet is een zeer flexibele kredietvorm.